Σοφία Δαμουλή Πλαΐνη_Sofia Damouli Plaini_Κατοικίες ΙΙΙ_Housings III

 

Μονομαχία στον ήλιο, ή μάλλον στο ημίφως

ένα τετ α τετ, η προσπάθεια δύο σωμάτων να γίνουν ένα, δύο βλέμματα που καταλήγουν το ένα στο άλλο

ένα αεικίνητο

A duel in the sun, or rather in the dim light

An encounter, the effort of two bodies to become one, two gazes end up in each other

a perpetual motion