Σοφία Θεοδωροπούλου | Sofia Theodoropoulou • Διχασμένη Προσωπικότητα | Split Personality

Σοφία Θεοδωροπούλου

Διχασμένη Προσωπικότητα

Βίντεο 00:02:12, 2019

Η σκιά και το φως δε δημιουργούνται μόνο με τεχνητούς τρόπους. Δημιουργούνται και με φυσικούς. Εξάλλου η μεγαλύτερη σκιά στον κόσμο είναι φυσική. Είναι η έκλειψη ηλίου. Και ας μην είναι ευδιάκριτη διά γυμνού οφθαλμού. Αυτή τη σκιά βλέπουμε στο έργο της Σοφίας. Το φως συμβολίζει τα κύρια χαρακτηριστικά του ανθρώπου, τα οποία είναι τα πιο έκδηλα. Σε αντιδιαστολή, η σκιά συμβολίζει εκείνα, τα οποία αναδύονται σε συγκεκριμένες στιγμές και καταστάσεις, όπως συμβαίνει και με την έκλειψη, η οποία δεν είναι φαινόμενο διαρκές. Τέλος, η σκιά αποτελεί τα αρνητικά χαρακτηριστικά, τα οποία ο άνθρωπος δε θέλει να φωτίσει και κατ’ επέκταση να αποδεχθεί.

Κείμενο: Αντώνης Σαριδάκης

 


 

Sofia Theodoropoulou

Split Personality

Video 00:04:45, 2019

Shadow and light are not only created in artificial ways. They’re created naturally as well. After all, the greatest shadow in the world is natural. It’s the Solar Eclipse. Even though it’s not visible to the naked eye. This is the shadow we see in Sophia’s work. The light symbolizes the main characteristics of man, which are the most obvious. In contrast, the shadow symbolizes those that emerge at certain times and situations, as is the case with the eclipse, which is not a perpetual phenomenon. Finally, the shadow portrays the negative characteristics that man does not want to illuminate and by extension, accept.

Text: Antonis Saridakis