Σωσάννα Χατζίκου | Sosanna Chatzikou • Η συνωμοσία μιας ελπίδας | A Hope’s Conspiracy

Kινούμενο σχέδιο σε επανάληψη | Looped digital animation, 2020