Σταύρος Πανέρας | Stavros Paneras • Ηomo Gestalt

Σταύρος Πανέρας

Ηomo Gestalt

Πλεξιγκλάς  110 x 140 εκ., 2019

Η συγκεκριμένη εγκατάσταση αντικατοπτρίζει τον εγκλεισμό του εκάστοτε ανθρώπου μέσα σε μία κατάσταση, μια συνήθεια, ένα προσωπικό σκοτάδι . Η σύγχρονη μορφή μας εναντιώνεται σε αυτό, με μόνη αχτίδα να το διαπερνά, αυτή του εσωτερικού φωτός του, που με αθώα ματιά ακόμα μπορεί να αντικρίζει την αλήθεια του ψυχισμού που παιχνιδίζει με το φως. Συνεπώς, ο εγκλωβισμός διαμορφώνει μια συμπαγή παρουσία που πυκνώνει από την πολυπλοκότητα του σκοταδιού και το μυστηριακό της αναζήτησης για αλήθεια. Μα πίσω από τα κλειστά περάσματα που κρεμάμενα ταλαντεύονται, το φως αγωνίζεται ενστικτωδώς να βρει την έξοδο.

Κείμενο: Ιωάννης Παπανικολάου


Stavros Paneras

Homo Gestalt

Plexiglass 110 x 140 cm, 2019

This particular installation is mirroring the confinement of each man inside a situation, a habit, a personal darkness. Our contemporary figure rises against that, with only a shred of light piercing through it- that of its internal light, which with an innocent look can still face the truth of the mentality that toys with light. Consequently, the confinement forms a compact presence that thickens from the complexity of the darkness, and the mystery of the search for truth. But behind the closed passages that hang sway, the light instinctively struggles to find the way out.

Text: Ioannis Papanikolaou