Στέλλα Kαβάγιου | Stella Kavagiou • Dreamscape

ΔΙΑΡΚΕΙΑ: λούπα | DURATION: LOOP
ΤΕΧΝΙΚΗ: ανιμέισιον | TECHNIQUE: Animation

Το έργο έχει ως αφορμή τους πίνακες της ρομαντικής περιόδου που αναφέρονται στον εφιάλτη. Ο εφιάλτης, σε αυτούς τους πίνακες, εμφανίζεται σαν δαιμόνιο που περιφέρεται εμμονικά πάνω από τον άνθρωπο ή στέκεται πάνω του εμποδίζοντας τον να πάρει ανάσα. Οι μεταγενέστεροι ζωγράφοι , όπως και κάποιοι σκηνοθέτες προσπάθησαν να απεικονίσουν τον κόσμο των ονείρων . Σύμφωνα με αυτούς, ο κόσμος των ονείρων είναι σχεδόν πάντα σκοτεινός και αμφιταλαντεύεται ανάμεσα στην λογική και στην απεραντότητα του ασυνείδητου. Εκεί ο φόβος καθώς και τα ανθρώπινα ένστικτα, η ανασφάλεια του θανάτου και το παράλογο εμφανίζονται σχεδόν φυσικά. Το όνομα dreamscape (dream + landscape) προέρχεται από κάποιες ομώνυμες ταινίες επιστημονικής φαντασίας οπού ο πρωταγωνιστής αποκτά την ικανότητα να μπορεί να εισέλθει στα όνειρα άλλων ανθρώπων.


The work is based on the paintings of romance period referred to the nightmare. The nightmare appears as a demon that wanders obsessively over the man or standing on him preventing him from breathing. The later painters as well as some directors tried to depict the world of dreams. According to them, their world of dreams is almost always dark and sways between logic and in the vastness of the unconscious. There, the fear as well as the human instincts, the insecurity of death and the absurd appear almost naturally. The name dreamscape (dream + landscape) comes from some science fiction movies of the same name on which the protagonist acquires the ability to be able to enter dreams other people.