ομιλητής: Εμμανουήλ Μαυρομμάτης | rapporteur: Emmanuel Mavrommatis • Σύγχρονα προβλήματα ιστορίας και κριτικής της τέχνης | Contemporary problems of history and art criticism (ΕΛ)

 

 

“Σύγχρονα προβλήματα ιστορίας και κριτικής της τέχνης”, 

ομιλητής: Εμμανουήλ Μαυρομμάτης, Oμότιμος Kαθηγητής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Πρόεδρος AICA Hellas, (Η ομιλία θα είναι στα ελληνικά) 


 “ Contemporary problems of history and art criticism”, 

rapporteur: Emmanuel Mavrommatis, Emeritus Professor, Aristotle University of Thessaloniki, President  AICA Hellas, (Τhe speech will be in greek)