Βιλελμίνη Ανδριώτη | Vilelmini Andrioti • Αποβίβαση Αγελάδων | Cow Landing

Bίντεο, περφόρμανς | Video, performance, 00:13:31, 2012