Ζέτα Τσέρμου | Zeta Tsermou • Στο τέλος ήταν μόνο εγώ | Αt the end it was just me

Βίντεο λούπα | Video loop, mp4,  00: 01:33, 2020