ΟΜΑΔΑ | Team

ΜΙΧΑΛΗΣ ΑΡΓΥΡΟΥ | MICHALIS ARGYROU

Διευθυντής | co-Director

 

Κατερίνα Τζιλίρα | Katerina Tzilira

Γενική Συντονίστρια | General Organizer